9. Høring: Miljøtilsynsplan 2018 - 2021 (2018-0247492)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Miljøtilsynsplan 2018 - 2021.

Problemstilling

Miljøtilsynsplan for de tilsynspligtige og miljøgodkendte virksomheder i Københavns Kommune 2018-2021 fortæller, hvordan Københavns Kommune planlægger og fører miljøtilsyn med virksomheder, hvordan Københavns Kommune risikovurderer virksomheder og hvad de lægger til grund for, hvor ofte virksomhederne skal have miljøtilsyn.

Miljøtilsynsplanen omfatter udelukkende tilsyn som er lovpligtige efter miljøtilsynsbekendtgørelsen. Øvrige tilsyn, fx ved klager over støj, svømmebade samt jord- og affaldstilsyn, behandles ikke i planen.

Der er 461 tilsynspligtige virksomheder, som Københavns Kommune skal føre tilsyn med. Der er i lovgivningen udlagt faste rammer for hvor mange tilsyn der skal foretages på tilsynspligtige virksomheder.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Miljøtilsynsplan 2018 - 2021.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum- Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Miljøtilsynsplan 2018 – 2021.