3. Eget projekt: Tænk nyt, højt og tag ansvar (2018-0248701)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter 13.000 kr. af puljemidlerne til minikonferencen: Tænk nyt, højt og tag ansvar.

Problemstilling

Børne- og Ungearbejdsgruppen vil afholde en minikonference med beslutningstagere på Børne- og ungeområdet den 13. november.

Formålet med Tænk nyt, højt og tag ansvar er:

  • At få et fælles træk i opgaven omkring børn unge mellem følgende samarbejdsparter og foreningsliv, skoler og institutioner, BUF, SOF og KFF samt tilhørende borgmestre.

    Herunder udvikling af det tværfaglige samarbejde.

  • Hvordan kan vi højne samarbejdet med foreningslivet?

  • Hvordan kan børn og unge sikres et godt skole- og fritidsliv med mulighed for at bruge alle lokale ressourcer og faciliteter i bestræbelserne på at sikre trivsel og udvikling?

  • Hvordan kan Ungdomsskolen og UK samarbejde således at de unge tilgodeses

  • Hvad gør de i Odense, hvor der er reduceret i de sagsbehandlere, der er involveret i familien, så de har færre de skal samarbejde med.

Konceptet
Vi ved, at der er børn og unge som har brug for støtte for at kunne udvikle sig og få en uddannelse.

Vi ved også fra det lokale samarbejde på Nørrebro, at det ofte kan være komplekst at sikre børn og unges trivsel så ovenstående sker. På Nørrebro foregår et stort, engageret arbejde på et fagligt grundlag.

I lokaludvalget har vi erfaret at opgaven er kompleks, og ingen forvaltninger/ institutioner eller foreninger kan løfte den alene. Derfor ønsker vi, at sætte kikkerten for det øje, der kan se ressourcer og muligheder i at styrke det lokale samarbejde også på tværs og forvaltninger.

Derfor ønsker lokaludvalget med denne minikonference at invitere alle beslutningstagere til at mødes for at understøtte og skabe samarbejde lokalt. Vi løfter blikket og ser på, hvad vi kan ønske os af samarbejdet, også på tværs, så børn og unge kan sikres et godt skole- og fritidsliv med mulighed for at bruge alle lokale ressourcer og faciliteter i bestræbelserne på at sikre trivsel og udvikling.

Løsning

Lokaludvalget afsætter 13.000 kr. af puljemidlerne til minikonferencen: Tænk nyt, højt og tag ansvar.

Beslutning

Lokaludvalget afsatte 13.000 kr. af puljemidlerne til minikonferencen: Tænk nyt, højt og tag ansvar.