5. Henvendelse fra Nørrebro Handelsforening (2018-0248446)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget diskuterer henvendelsen fra Nørrebro Handelsforening og træffer beslutning om svar. 

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Nørrebro Handelsforening vedrørende julebelysningen (bilag).

Foreningen ser sig ikke længere i stand til at stå for indsamling, ophængning og dækning af underskuddet i forbindelse med opsætning af deres 33 lyskæder på Nørrebrogade.

Foreningen forespørger om Nørrebro Lokaludvalg vil overtage arbejdet med indsamling og opsætning herunder dækning af et eventuelt underskud. Nørrebro Lokaludvalg må vederlagsfrit låne foreningens 33 lyskæder mod dækning af eventuelle skader.

Der forelægger et tilbud på opsætning fra Kjøbenhavns Julebelysning på 190.000 kr. plus moms.

Lokaludvalget bevilgede på deres møde 13. juni 2018 et tilskud på 45.000 kr. fra Nørrebro Puljen til Julebelysningen.

Løsning

Lokaludvalget diskuterer henvendelsen fra Nørrebro Handelsforening og træffer beslutning om svar

 

Beslutning

Lokaludvalget diskuterede henvendelsen fra Nørrebro Handelsforening og traf beslutning om at takke nej til at overtage ansvaret for julebelysning på Nørrebrogade, da udvalget allerede har støttet julebelysning på Nørrebro med 70.000 kr. i år.