4. Puljekriterier (2018-0247710)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til kriterier for Byens Puls.
  2. at Lokaludvalget godkender udkast til kriterier for Nørrebro Puljen.
  3. at Lokaludvalget godkender udkast til praksis for uddeling af Byens Puls.
  4. at Lokaludvalget godkender udkast til praksis for uddeling af Nørrebro Puljen.
  5. at Lokaludvalget godkender udkast fordeling af midler mellem de forskellige puljer.

Problemstilling

Puljeansøgningsudvalget har kigget på kriterierne for ansøgninger til Nørrebro Lokaludvalgets to pulje og den praksis der er for uddeling af puljemidler.

Puljeansøgningsudvalget forslår at der fremover er et sæt af kriterier for ansøgninger til Byens Puls og et til ansøgninger til Nørrebro Puljen. De to forskellige sæt kriterier er vedhæftet som bilag.

Praksis for uddeling af Byens puls og Nørrebro Puljen

Byens puls:

Byens Puls uddeles fremover kun seks gang om året (januar, marts, maj, august, oktober og december) og der afsættes en pulje på 100.000 kr. til hver runde. Muligheden for at søge op til 20.000 kr. afskaffes, så der kan fremover maksimalt søges om 10.000 kr. i Byens Puls. Sekretariatet laver stadig indstillinger til lokaludvalget.

I alt 600.000 kr.

Nørrebro Puljen:

Nørrebro Puljen uddeles to gange årligt (på NLU mødet i januar og i juni). Der afsættes en pulje på 1. mio. til uddeling i januar og en pulje på 500.000 kr. til uddeling i juni. Puljeansøgningsudvalget laver stadig indstillinger til lokaludvalget.

1.500.000kr.

Egne projekter:

Der afsættes en pulje på 500.000 kr. til egne projekter. Pengene skal være brugt eller der skal ligge en plan for, hvordan de skal bruges inden juni mødet ellers overføres pengene til Byens Puls eller til en særpulje.

Miljøpunkt:

Fordeling mellem de to puljer og egne projekter er lavet under forudsætning af at Miljøpunkt Nørre stadig får en bevilling på 600.000 kr. Hvis dette ændres vil det kræve en fornyet stillingtagen til fordelingen mellem de to puljer og egne projekter.

I alt 3.200.000 kr.

Løsning

  1. Lokaludvalget godkender udkast til kriterier for Byens Puls.
  2. Lokaludvalget godkender udkast til kriterier for Nørrebro Puljen.
  3. Lokaludvalget godkender udkast til praksis for uddeling af Byens Puls.
  4. Lokaludvalget godkender udkast til praksis for uddeling af Nørrebro Puljen.
  5. Lokaludvalget godkender udkast fordeling af midler mellem de forskellige puljer.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte udkast til kriterier for Byens Puls.

2. Lokaludvalget godkendte udkast til kriterier for Nørrebro Puljen med en tilføjelse om, at projekter, der understøtter Lokaludvalgets bydelsplan tilgodeses.

3. Der blev stillet ændringsforslag om at der afsættes 120.000 kr. til hver uddeling i stedet for 100.000 kr.
For stemte: Lars Christiansen, Alexander van Deurs, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jonathan Ries, Katharina Richter, Majbritt Svensson, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Nikolai Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Ændringsforslaget blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til praksis for uddeling af Byens Puls med den tilføjelse, at den pulje der afsættes til hver uddeling hæves til 120.000kr.

4. Lokaludvalget godkendte udkast til praksis for uddeling af Nørrebro Puljen.

5. Lokaludvalget godkendte udkast fordeling af midler mellem de forskellige puljer.