1. Godkendelse af dagsordenen (2018-0221195)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af et ekstra punkt.

 

Afbud
Kim Christensen, suppleant Paul Opstrup indkaldt, men kan ikke deltage
Ida Malu Ourø Jensen, suppleant Cilie Nathan Herborg indkaldt, men deltager ikke.
Sidsel Høgh Engqvist, suppleant Lars Vestergaard Christiansen indkaldt og deltager.
Brita Fabricius, suppleant Tina Jensen indkaldt, men deltager ikke.
Alexander Nicolas Truelsen, suppleant Jette Ruth Nielsen indkaldt og deltager
Bjarke Kværnø


Fravær uden afbud
Jacob Leth Halldorssen
Kristoffer Brinch Ladefoged
Karen Straarup Møller
Morten Pejter Nielsen

 

Nicolaj Friis Farsøe forlod mødet under punkt kl. 20.10 under meddelelser.