12. Meddelelser (2018-0221226)

Sagsfremstilling

 

 

Problemstilling

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

Beslutning

Sekretariatet:
Fremtidsseminar
De Gamles By Følgegruppe

 

Formandskabet:
Presse

 

Tovholdere:

Børn- og unge arbejdsgruppen:
Konference d. 13. nov

 

Socialarbejdsgruppen:

 

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:
Dialogmøde om natteliv
Bilfri Søndag
Trafiktælling i Stengade

Følge- og styregrupper:
Parkbrugerråd Assistens
Parkbrugerråd Amorparken

Områdefornyelsen: