11. Byens Puls (2018-0246401)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Lokaludvalget,

 1. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Kosmiske Sider.

 2. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Scala Sessions.

 3. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: SKØNHED, SVIG OG DEN STORE KÆRLIGHED, KULTURNAT 2018 PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD.

 4. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Power of Women (POW) festival.
 5. at Lokaludvalget bevilger op til 12.725 kr. til projekt: Frivillig Fredag.
 6. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Husk mig!  De dødes dag i Litteraturhaus og ”Døds-salon”.
 7. at Lokaludvalget bevilger op til 9.000 kr. til projekt: Love Across Borders.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: Teaterforestilling ”Aladdins ånder” m Teater Tatanka /bemandede legeplads i Mimersparken.
 9. at Lokaludvalget bevilger op til 7.000 kr. til projekt: Repair Cafe Nørrebro II.
 10. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: At arbejde røven ud af bukserne - En quiz om at lette eller ikke lette røven.
 11. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Nørrebros musikhistorie - Kulturnatten på Blågårds Plads.
 12. at Lokaludvalget bevilger op til 2.000 kr. til projekt: Flag til Bus.
 13. at Lokaludvalget bevilger op til 7.700 kr. til projekt: Kultur debat aften.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 13 ansøgninger til Byens Puls juni 2018. Sekretariatet har indstillet for 103.725 kr. Der er før mødet 260.000 kr. tilbage af Puljemidlerne. 

1. Kosmiske Sider: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra borger på 6.000 kr. Projektet foregår d. 28. til d. 30. september oktober på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at leje udstyr og at lave en musikkortfilm om en ung fyr til bandets "Sjæl i flammer" nye sang "Komiske sider". Grundideen er at filmen skal afspejle og samle Nørrebro. Filmen fejres med en kort reception og bliver tilgængelig på sociale medier.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

2. Scala Sessions: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Scala Session på 10.000 kr. Projektet foregår september/oktober på Nørrebro.

Ansøgerne søger om støtte til at indkøbe højttalere og mikrofon og kabler til et frivilligt drevet musiker-kollektiv i Ravnsborggade.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet, på betingelse af at udstyr afleveres til Nørrebro Lokaludvalg, hvis projektet ophører.

3. SKØNHED, SVIG OG DEN STORE KÆRLIGHED, KULTURNAT 2018 PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kulturcenter ASSISTENS på 10.000 kr. Projektet foregår d. 12. oktober på Kulturcenter ASSISTENS.

Ansøgerne søger om støtte til deres Kulturnat-arrangement, som i år har fokus på Shakespeares kvindeskikkelser.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Power of Women (POW) festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Artopia på 10.000 kr. Projektet foregår i november på Spillestedet Stengade.

Ansøgere søger om støtte til en 4-dagesfestival med værker skabt af kvindelige kunstnere. De ansøgte midler skal bruges til tekniker, KODA-afgift, forplejning og transport.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Frivillig Fredag: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Frivilligcenter SR-Bistand og RCYN  på 12.725 kr. Projektet foregår sidste fredag i september hos RCYN på Tagensvej.

Ansøgere søger om støtte en et Frivillig Fredag-arrangement, hvor der afholdes et netværks- og workshopsarrangement for frivillige foreninger.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 12.725 kr. til projektet, da de netværksskabende betingelser er opfyldt.

7. Love Across Borders: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdens Kvinder i Danmark på 9.000 kr. Projektet foregår d. 12. oktober og fremad på Nørrebro.

Ansøgere søger om støtte til en fotoudstilling om Kærlighed og meneskerettigheder. Udstilling åbnes under Kulturnatten og sendes derefter rundt i kulturhuse mm. på Nørrebro.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 9.000 kr. til projektet.

8.Teaterforestilling ”Aladdins ånder” m. Teater Tatanka/bemandede legeplads i Mimersparken: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den bemandende Legeplads Mimersparken og Alverdens Børn på 5.000 kr. Projektet foregår i slutningen af september på Den Bemandende legeplads i Mimersparken.

Ansøgerne søger om støtte til at indkøbe en teaterforestilling til institutionerne og dagplejebørn og - mødre/fædre, der kommer på Den bemandende legeplads.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

9. Repair Cafe Nørrebro II: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Repair Cafe Nørrebro på 7.000 kr. Projektet foregår i efteråret på Kølsters Tolv Haner i Rantzausgade.

Ansøgerne søger om støtte til at indkøbe diverse materialer og værktøj til brug i Repair café samt få designet og trykt 2 PR-bannere.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 7.000 kr. til projektet.

10. At arbejde røven ud af bukserne - En quiz om at lette eller ikke lette røven: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen meter på 15.000 kr. Projektet foregår d. 25. oktober og d. 17. november i Henrik Rungs Gade 25.

Ansøger søger om støtte til at lave to quiz'er med en kunstner - én for voksne og én for børn og unge om arbejdslivet.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

11. Nørrebros musikhistorie - Kulturnatten på Blågårds Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Kulturinstitut på 19.750 kr. Projektet foregår d. 12. oktober på Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at opstille en dansepavillon på Blågårds Plads til Kulturnatten og bemande den med DJ's.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet, da de netværksskabende betingelserne ikke findes opfyldt.

12. Flag til Bus: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra forældre i en børneinstitution på 2.000 kr. Projektet foregår resten af 2018 på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at indkøbe 4 flag til 2 busser, der kører børnene til en udflytterbørnehave. Flagene skal sættes på busserne, når et af børnene har fødselsdag.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 2.000 kr. til projektet.

13. Kultur debat aften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en iransk forening på 7.700 kr. Projektet foregår d. 20. oktober på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at lave en kultur debataften med oplæg, gruppediskussioner og filmforevisning.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 7.700 kr. til projektet. 

Løsning

 1. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Kosmiske Sider.
 2. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Scala Sessions.

 3. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: SKØNHED, SVIG OG DEN STORE KÆRLIGHED, KULTURNAT 2018 PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD.

 4. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Power of Women (POW) festival.
 5. Lokaludvalget bevilger op til 12.725 kr. til projekt: Frivillig Fredag.
 6. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Husk mig!  De dødes dag i Litteraturhaus og ”Døds-salon”.
 7. Lokaludvalget bevilger op til 9.000 kr. til projekt: Love Across Borders.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 5.000 kr. til projekt: Teaterforestilling ”Aladdins ånder” m Teater Tatanka /bemandede legeplads i Mimersparken.
 9. Lokaludvalget bevilger op til 7.000 kr. til projekt: Repair Cafe Nørrebro II.
 10. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: At arbejde røven ud af bukserne - En quiz om at lette eller ikke lette røven.
 11. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Nørrebros musikhistorie - Kulturnatten på Blågårds Plads.
 12. Lokaludvalget bevilger op til 2.000 kr. til projekt: Flag til Bus.
 13. Lokaludvalget bevilger op til 7.700 kr. til projekt: Kultur debat aften.

Beslutning

1. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med en lokal forening. 

2. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet på betingelse af at det indkøbte udstyr afleveres til Nørrebro Lokaludvalg, hvis projektet ophører.

3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Ansøgningen blev trykket inden behandlingen.

6. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 9.000 kr. til projektet.

8. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 5.000 kr. til projektet.

9. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 7.000 kr. til projektet.

10. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 8.000 kr. til kunstnerhonorar.

11. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

12. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Ea Landerholm, Katharina Richter og Nikolai Friis-Farsøe.
Imod stemte: Lar Christiansen, Alexander van Deurs, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jonathan Ries, Majbritt Svensson, Mie Brandstrup, Mogens Petersen og Rasmus Riley.

13. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 7.700 kr. til projektet.