Mødedato
25-06-2014 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden (2014-0112289)
2Oplæg SR-Bistand (2014-0117176)
3Spørgsmål fra borgere og oplæg (2014-0112274)
4Oplæg - Fritidsakademiet (FRAK) (2014-0112243)
5Oplæg Skybrudsplan (2014-0112258)
6Meddelelser (2014-0113588)
7Forslag til signaturprojekter (2014-0113828)
8Støtteerklæring til Biotoppen (2014-0121704)
9Nørrebro Stationsområde (2014-0121907)
10Udpegning af medlem og suppleant til Styregruppe vedrørende forundersøgelser af en kombineret trafik- og skybrudsløsning for Åboulevard (2014-0113552)
11Konstituering af arbejdsgrupper (2014-0112297)
12Nedsættelse af puljemiddels-arbejdsgruppe (2014-0112188)
13Ungdomskonference på Nørrebro (2014-0112309)
14Aflysning af 3. runde af Nørrebro Puljen (2014-0112133)
15Naboorientering Ryesgade 25 (2014-0114090)
16Høring: Forslag til nye gadegallerier i København (2014-0113725)
17Høring: Tikøbgade 5-9 - Høring i forbindelse med screening til evt. miljøvurdering (2014-0113709)
18Høring: Titangade - tillæg 4 (2014-0113642)
19Høring: Borgmestervangen - Forudgående høring af kommuneplantillæg (2014-0113745)
20Byens Puls juni 2014 (2014-0113528)
21Evt. (2014-0112294)