13. Høring: Nørre Hospital tillæg 1 (2018-0110591)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar, vedr. Høring om Nørre Hospital tillæg 1, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre indretning af restaurant med udeservering i stueetagen, Ryesgade 25A og 25B th. Den ønskede konvertering fra bolig til erhvervsanvendelse sker på baggrund af en ansøgning fra grundejer. Inden for den gældende lokalplan nr. 211 ’Nørre Hospital’ er det ikke muligt at indrette restaurant og caféer i stueetagen, hvorfor dette kræver et tillæg til den gældende lokalplan. Tillægget skal også give mulighed for at udeservering mod Ryesgade. Tillægget til lokalplanen er, ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen,  i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

Deadline for indsendelse af høringssvar var d. 20. april. Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har derfor afsendt sit høringssvar. Såfremt Lokaludvalget ikke kan godkende det fremsendte høringssvar kan der fremsendes et revideret høringssvar. Det er dog ikke sikkert at dette reviderede høringssvar vil blive medtaget i den videre proces.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar, vedr. Høring om Nørre Hospital tillæg 1, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det indsendte høringssvar, vedr. Høring om Nørre Hospital tillæg 1, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.