3. Oplæg: Distortion (2018-0110410)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om Distortion til efterretning.

Problemstilling

Distortion kommer igen i år til Nørrebro - nemlig onsdag den 30. maj på og omkring Sankt Hans Torv. Derfor vil Nikolaj Ahlefeldt fra arrangørgruppen komme forbi og fortælle om årets planer, inddrage Lokaludvalget samt høre udvalgets tanker og forslag.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg om Distortion til efterretning.

 

Beslutning

Distortion var forhindret i at deltage i mødet.