7. Nedsættelse af puljeudvalg (2018-0114235)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter et puljeansøgningsudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har hidtil haft et puljeudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen og til at lave indstillinger til Lokaludvalgsmøderne. Udvalget kan ikke træffe nogen beslutninger, men kan udelukkende lave indstillinger til udvalgsmøderne.

Udvalget skal også, frem til fremtidsseminaret i efteråret, udarbejde et forslag til eventuelle ændringer af kriterier for puljemidlerne.

På temadagen d. 14. april meldte følgende sig til udvalget: Ea Landerholm, Morten Nielsen, Bjarke Kværnø, Maibrit Svensson, Alexander van Deurs, Rasmus Riley og Jens Villadsen.

Løsning

Lokaludvalget nedsætter et puljeudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen.

 

Beslutning

Lokaludvalget nedsatte et puljeansøgningsudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen bestående Ea Landerholm, Morten Nielsen, Bjarke Kværnø, Maibrit Svensson, Alexander van Deurs, Rasmus Riley og Jens Villadsen.