17. Meddelelser (2018-0108453)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

 

Beslutning

Sekretariatet:
Ansat Cæcilie Keller som barselsvikar. Kommuneplanstrategi i høring.

 

Formandskabet:
Møde med kultur-og fritidsborgmesteren. Borgermøde om integrationspolitik. Mogens Petersen plads i skolebestyrelsen på Blågård skole.

 

Tovholdere:

Byrum, trafik og Miljø

2200 byhaven, besøg på sorteringsanlæg, møde om udendørs musikarrangementer.

 

Børn og unge arbejdsgruppen:

Social og sundhedsarbejdsgruppen

Følge- og styregrupper:
Områdefornyelsen – Møde om børn og unge. Møde d. 24. maj om trafikplan.