5. Udpegning til projektarbejdsgrupper (2018-0114278)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter en projektarbejdsgruppe for projekt: Byhavefestival
  2. at Lokaludvalget nedsætter en projektarbejdsgruppe for projekt: "Bilfri Søndag"

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har bevilget penge til to egne projekter: Byhavefestival og "Bilfri Søndag". For at projekterne skal kunne afholdes skal der nedsættes en projektgruppe til hvert projekt med minimum to medlemmer.

På temadagen d. 14. april blev det drøftet hvem der ønskede at deltage i de to arbejdsgrupper.

I projektgruppen for byhavefestivalen: Erik Brandt og Tom Manczak (suppleant).

I projektgruppen for  "Bilfri Søndag":Erik Brandt, Mogens Petersen, Jens Villadsen, Britta Fabricius og Karen Møller.

Løsning

  1. Lokaludvalget nedsætter en projektarbejdsgruppe for projekt: Byhavefestival
  2. Lokaludvalget nedsætter en projektarbejdsgruppe for projekt: "Bilfri Søndag"

Beslutning

1. Lokaludvalget nedsatte en projektarbejdsgruppe for projekt: Byhavefestival bestående af: Erik Brandt, Katahrina Richter og Tom Manczak.

2. Lokaludvalget nedsatte en projektarbejdsgruppe for projekt: "Bilfri Søndag" bestående af: Erik Brandt, Mogens Petersen, Jens Villadsen, Britta Fabricius, Kristoffer Lagdefoged, Nikolaj Friis-Farsøe, Bjarke Kværnø, Alexander Nicolas Truelsen, Flemming Jensen og Karen Møller.