9. Høring: Nuuks Plads II (2018-0115387)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Nuuks Plads II.

Problemstilling

Landsarkivet er fraflyttet bygningerne på Nuuks Plads, og der er ved at blive lavet en metrostationsplads, som i 2019 åbner i området. På den baggrund ønsker ejeren af landsarkivet at skabe et nyt byrum på Nuuks Plads. Ejerne ønsker endvidere at udnytte den stationsnære beliggenhed til at bygge et 75 meter højhus og en ny 3-etagers længebygning til erstatning for den eksisterende arkivbygning langs Hiort Lorenzens Gade samt den lave mellembygning fra 1963, tegnet af Koppel. Den nye bebyggelse skal rumme familieboliger og almene ungdomsboliger samt butik i stueetagen. Mellem de to længebygninger dannes et nyt offentligt byrum i forlængelse af Nuuks Plads metrostationspladsen mod Jagtvej og med forbindelse til Nørrebroparken og Den Grønne Sti. Den gamle arkivbygning langs Rantzausgade ønsker man at bevare og ombygge med nye funktioner.

Der afholdes borgermøde d. 18. april på Nørrebro Park Skole om lokalplan forslaget.

Der er deadline for indsendelse af høringssvar d. 9. maj.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Nuuks Plads II.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Nuuks Plads II. Der blev foretaget en holdningstilkendegivelse angående højhusbyggeriet, hvor det et stort flertal var imod opførelsen – Det indarbejdes i høringssvaret.