8. Beretning for Miljøpunkt Nørrebro 2017 (2018-0110457)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Nørrebro Lokaludvalg tager Miljøpunkt Nørrebros årsberetning 2017 til efterretning.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg indgik i 2011 en driftsstøtteaftale med fonden bag Miljøpunkt Nørrebro. Som en del af aftalen skal Miljøpunkt Nørrebro indsende revideret regnskab og den årlige beretning til Lokaludvalgets orientering.

Løsning

Nørrebro Lokaludvalg tager Miljøpunkt Nørrebros årsberetning 2017 til efterretning.

 

Beslutning

Nørrebro Lokaludvalg tog Miljøpunkt Nørrebros årsberetning 2017 til efterretning.