1. Godkendelse af dagsordenen (2018-0108370)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen, med optagelse af et ekstra punkt: Høring: Ombygning af Blegdamsvej 28.

 

Afbud

Karen Møller, suppleant Gitte Kristensen indkaldt og deltager
Alexander van Deurs, suppleant John Dickov Hansen indkaldt og deltager.


Fravær uden afbud

Jacob Halldorsson

Morten Pejter Nielsen

Kristoffer Brinch Ladefoged

 

 

Annette Bellaoui ankom under punkt 5.

Gitte Kristensen ankom under punkt 5.