6. Nedsættelse af arbejdsgrupper (2018-0114171)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter en Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppe.
  2. at Lokaludvalget nedsætter en Børne- og Ungearbejdsgruppe
  3. at Lokaludvalget nedsætter en Socialarbejdsgruppe.

Problemstilling

På temadagen d. 14. april aftale man at man ville indstille følgende tre arbejdsgrupper: Byrum, Miljø og Trafikarbejdsgruppe, Socialarbejdsgruppe og Børn og Ungearbejdsgruppe.

- Byrum, Miljø og Trafikarbejdsgruppen
Denne arbejdsgruppe tager sig bl.a. af høringer og henvendelser vedrørende byrum, lokalplaner, trafik og miljø.

 - Socialarbejdsgruppen
Denne arbejdsgruppe tager sig bl.a. af høringer og henvendelser vedrørende sociale problemstillinger.  

- Børn og Ungearbejdsgruppe.
Denne arbejdsgruppe tager sig bl.a. af høringer og henvendelser vedrørende børne- og ungepolitikker, folkeskolereform og idrætsliv.

Løsning

  1. Lokaludvalget nedsætter en Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppe.
  2. Lokaludvalget nedsætter en Børne- og Ungearbejdsgruppe
  3. Lokaludvalget nedsætter en Socialarbejdsgruppe.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget nedsatte en Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppe bestående af Rasmus Riley, Erik Brandt, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Katahrina Richter, Bjarke Kværnø og Kim Christensen.

2. Lokaludvalget nedsatte en Børne- og Ungearbejdsgruppe bestående af Flemming Jensen, Nikolaj Friis-Farsøe, Brita Fabricius, Majbritt Svensson, Kristoffer Ladefoged, Mogens Petersen

3. Lokaludvalget nedsatte en Socialarbejdsgruppe bestående af Alexander Truelsen, Ida Jensen, Bjarke Kværnø, Sidsel Engqvist, Mie Brandstrup og Ea Landerholm.