Mødedato
25-02-2016 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden (2016-0038607)
2Meddelelser (2016-0040486)
3Spørgsmål fra borgere og oplæg (2016-0039123)
4Diskussion om brug af digitale medier (2016-0040447)
5Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Overførelsessag 2016 & Budget 2017 (2016-0039629)
6Udpegning af repræsentanter til møde om beboerlicenszoner (2016-0039342)
7Hørings: Nyt koncept for Bydelsplan (2016-0039549)
8Høring: Skybrudsprojektpakke 2017, 2 ekstra projekter (2016-0039401)
9Præsentation af projektarbejdsgruppens arbejdsområder og arbejdsformer etc. (2016-0038694)
10Eget projekt: Fyraftensmøder (2016-0041086)
11Eget projekt: Bakken åbner (2016-0041493)
12Eget projekt: Nørrebros Ildsjæl 2016 (2016-0038776)
13Godkendelse af Puljeregnskab 2015 (2016-0039143)
14Høring: Omlægning af Lygte Å ved Lygten (2016-0044762)
15Forprojektering af byrum på Nørrebrogade 2016 (2016-0046342)
16Byens Puls - Februar 2016 (2016-0040716)
17Evt. (2016-0038594)