11. Høring: Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 (2017-0346838)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til lave høringssvar til Københavns Kommunes handicappolitik, 2018-2022.

Problemstilling

Udkast til Københavns Kommunes handicappolitik frem mod 2022 er i høring til d. 10. november.

Udkastet har en vision om, at københavnere med handicap får mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Politikken har fokus på fire temaer:

Det gode liv handler om frihed til selv at vælge, hvad man synes, der gør livet godt at leve.

Deltagelse rummer f.eks. deltagelse i egen sag i kommunen, deltage i lokalsamfundet, i foreninger eller på arbejdsmarkedet.

Skole, uddannelse og beskæftigelse giver dannelse, noget at stå op til, socialt samvær og meget mere.

Netværk er vigtigt for alle mennesker og kan være særligt vigtigt i en hverdag, hvor man har brug for lidt ekstra hjælp.

Høringen har frist til d. 10. november.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til lave høringssvar til Københavns Kommunes handicappolitik, 2018-2022.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Social- og Sundhedsarbejdsgruppen til lave høringssvar til Københavns Kommunes handicappolitik, 2018-2022.