12. Støtte til markeringen af årsdagen for Krystalnatten på den røde plads (2017-0350444)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og beslutter om Lokaludvalget vil støtte op om manifestation Krystalnatten på den røde plads d. 9. november.

Problemstilling

Gruppen Nørrebro for Mangfoldighed har henvendt sig til Nørrebro Lokaludvalg for at få støtte til deres arrangement d. 9. november hvor man vil markere årsdagen for Krystalnatten på den Røde Plads. Der er også mulighed for at Nørrebro Lokaludvalg kan være medarrangører af arrangementet. Til arrangementet vil der være talere og musik og deltagerne vil sammen kunne gå ind til den store markering af Krystalnatten på Nytorv. Formålet med arrangementet er at samle Nørrebros beboere i solidaritet og fællesskab med budskabet: Ja til mangfoldighed. Nej til diskrimination.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter om Lokaludvalget vil støtte op om manifestation Krystalnatten på den røde plads d. 9. november.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede at Lokaludvalget gerne vil støtte op om manifestationen af Krystalnatten på den røde plads d. 9. november.