15. Meddelelser (2017-0346532)

Sagsfremstilling

Problemstilling

Sekretariatet
 

 

Formandsskabet
 

 

Tovholdere

 

 

Følge- og styregrupper

Beslutning

Sekretariatet: Maja er tilbage d. 1. december, sekretariatet flytter over på Nørrebro Bibliotek d. 19. december og bliver der i 1,5 år.

Formandskabet: Næste mødeforum er aflyst, fredningen af Assistens Kirkegård, valgdebat d. 14. november, møde om Nordvestpassagen og præsentation af bydelsplanerne på Rådhuset.

Tovholdere: Ny skole i De Gamles By, udviklingen af Nuuks Plads, fodboldbaner på Nørrebro, Medborgerne.

Følge- og styregrupper: Områdefornyelsen Indre Nørrebro.