1. Godkendelse af dagsorden (2017-0346458)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen, med tilføjelse af to ekstra punkter: Støtte til markeringen af årsdagen for Krystalnatten på den røde plads og Naboorientering: Dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239.

 

Afbud
Brita Fabricius
Søren Gravesen-Hvass
Bjarke Kværnø
Anoir Hassouni

 

Fravær uden afbud
Kristoffer Brinch Lagdefoged
Martin Maric
Mette Jokumsen
Flemming Jensen
Sven Knudsen
 

Gitte Kristensen kom kl. 18.25 under behandlingen af pkt. 5.

Jens Villadsen gik kl. 21.10 under behandlingen af pkt. 13.

Karen Møller gik kl. 21.10 under behandlingen af pkt. 13.