4. Medlemsforslag: Støtte til projekt Familier for fred (2017-0349574)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. som underskudsgaranti til projekt "Familier for fred".

Problemstilling

Masti Jutka foreslår at Nørrebro Lokaludvalg giver en underskudsgaranti på 15.000 kr. til projekt "Familier for fred".

To foreninger på Nørrebro (Salaam Film og Dialog og Alverdens Børn) tog, sammen med forældrebestyrelsen fra Guldbergskole, initiativ til at invitere til et fælles familiearrangement for et fredeligt Nørrebro.

Baggrunden for initiativet er urolighederne henover sommeren som følge af den verserende bandekonflikt på Nørrebro.

SSP har gjort et fantastisk arbejde på skolerne på Nørrebro i forhold til at informere eleverne, men der mangler i initiativtagernes øjne, at forældrene rykker sammen på Nørrebro og bruger det gode naboskab til at støtte op omkring børn og unge på Nørrebro. Mange forældre er skrækslagne, deres børn og unge må ikke ud på gaderne om aften, og der et behov blandt forældre for mere information, og for at kunne diskutere problemerne på tværs.

Derfor vil initiativtagerne invitere til et stort fælles kagebord med tid til at snakke sammen og hygge. Derudover vil der være et program med taler, musik, kædedans plus at lokale foreninger og initiativer kan præsentere deres arbejde for et fredelig Nørrebro.

Idéen er, at alle forældre/familier bliver inviteret via de relevante forældre-intra på skolerne til at tage en kage med og noget at drikke, og til at deltage i arrangementet.

Nørrebro Lokaludvalg har bidraget med at låne Multisalen gratis ud til initiativet.

Budget:

Flyer/plakat - design gratis - tryk

ca.800 kroner ( VKC )

Lydmænd

ca. 2 000 kroner ( VKC )

Udlån Anlæg

ca. 5 000 kroner

Filmvisnings-anlæg

ca. 1 000 kroner ( SALAAM )

Bordduge/plastiktallerkner/bestik/bægre

ca. 1 500 kroner

Opstilling af borde og stole / oprydning

ca. 4 000 kroner ( FRAK)

Uforudsete udgifter

700 kroner

I alt

15.000 kroner

Løsning

Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. som underskudsgaranti til projekt "Familier for fred".

 

Beslutning

Lokaludvalget bevilgede op til 15.000 kr. som underskudsgaranti til projekt "Familier for fred". Masti Jutka deltog ikke I behandlingen af punktet da hun er inhabil.