6. Medafsender på kampagne for, at få unge med flygtningebaggrud til at stemme til Kommunalvalget (2017-0346486)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og beslutter om lokaludvalget vil være medafsender på en kampagne fra Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK), der skal klæde unge med flygtningebaggrund på til at stemme til Kommunalvalget 21. november

Problemstilling

Dansk Flygtningehjælp Ungdoms (DFUNK) kampagneteam er pt. ved at planlægge en række arrangementer, der skal søge at klæde unge med flygtningebaggrund på til at stemme til kommunalvalget i november.

Kampagnen indeholder en række informationsarrangementer omhandlende demokrati mere generelt, og om kommuner og regioners rolle i det danske samfund. Derudover en paneldebat med en række kommunalpolitikere, og afslutningsvist et arrangement på selve valgaftenen.

Den primære målgruppe er unge med flygtningebaggrund, men alle unge har interesse. Kampagnen handler om, at skabe større kendskab til kommunalpolitik, og vigtigheden i at stemme.

Læs mere på: http://www.dfunk.dk/vistemmer


Manifestet bag kampagnen


"Unge med flygtningebaggrund skal tages seriøst og deres stemme skal høres. De har drømme og potentiale - præcis som andre unge. Men det kan være svært at få overblik over, hvordan man kan påvirke samfundet, når man er nytilkommen fra lande, der ikke har samme demokratiske tradition som Danmark.

Paradoksalt er en af de politisk mest omdiskuterede befolkningsgrupper samtidigt også en af de politisk mest pacificerede og objektiviserede befolkningsgrupper.

Det vil DFUNK ændre på. Den 21. november får mange unge flygtninge muligheden for at præge samfundet, når de for første gang kan stemme til kommunal- og regionsvalgene. Men ubesvarede spørgsmål kan stå i vejen for, at de får afgivet den vigtige stemme.

Som samfund har vi en forpligtelse til, at alle stemmeberettigede stemmer på et oplyst grundlag. Derfor klæder DFUNK dette efterår unge flygtninge på til at stemme gennem partipolitisk neutrale oplysningsevents om demokratisk kultur, Danmarks partipolitiske landskab og kommunalpolitik.

Gennem deres stemme vil unge med flygtningebaggrund få medindflydelse i samfundet og politikere vil være forpligtede til at lytte til dem.

 Vær med, når DFUNK stemmer til kommunalvalg 2017".

Kampagneteamet spørger om Nørrebro Lokaludvalg ønsker at;

  • Være medafsender på kampagnen via pressemeddelelse

  • At indgå et samarbejde om, at få spredt budskabet i lokalmiljøet på Nørrebro, og herigennem få skabt kendskab til de forskellige events og få rekrutteret deltagere hertil? 

Kampagneteamet i DFUNK er også interesseret i samarbejder med de andre lokaludvalg i byen. 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter om lokaludvalget vil være medafsender på en kampagne fra Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK), der skal klæde unge med flygtningebaggrund på til at stemme til Kommunalvalget 21. november

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Morten Nielsen.
Imod stemte: Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen og Niels Clemmensen.
Undlod at stemme: Erik Brandt, Gitte Kristensen og Thomas Fredsø.
Indstillingen blev nedstemt og Lokaludvalget besluttede at man ikke vil være medafsender på kampagnen fra Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK). Lokaludvalget henviste til at det er en opgave for Københavns Kommune.