3. Oplæg: Status på beskæftigelsesprojekt og omdannelsen af Mjølnerparken (2017-0349727)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager status for beskæftigelsesprojektet og omdannelsen af Mjølnerparken til efterretning

Problemstilling

Eskild Dahl Pedersen og Grethe Kerrn-Jespersen kommer og giver Lokaludvalget en status på beskæftigelsesprojektet i Mjølnerparken samt den fysiske helhedsplan, der er i gang med at blive udført.

Kort om beskæftigelsesprojektet
Københavns Kommune støttede i Budget 2017 en ny beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken med 12 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen skal over to år aktivere Mjølnerparkens 293 ledige beboere via et virksomhedsforberedende forløb, der bagefter kan afløses af virksomhedspraktik eller løntilskud i Lejerbo, Mjølnerparken eller andre virksomheder, som efterfølgende gerne skulle give mulighed for et fuldtidsarbejde. 

Kort om den fysiske helhedsplan
Mjølnerparkens beboere stemte i foråret 2015 ’ja’ til gennemførelsen af en fysisk helhedsplan til omkring 800 mio. kr. Helhedsplanen skal skabe bedre forhold i boligerne og større tryghed med lukkede gårdmiljøer. Kældrene skal renoveres og gøres mere sikre, og et nyt stisystem gennem Mjølnerparken samt et handelsstrøg skal medvirke til at skabe mere sammenhæng mellem Mjølnerparken om omverdenen.

Løsning

Lokaludvalget tager status for beskæftigelsesprojektet og omdannelsen af Mjølnerparken til efterretning

 

Beslutning

Lokaludvalget tog status for beskæftigelsesprojektet i Mjølnerparken til efterretning.