7. Udbygning af den kollektive trafik på Nørrebro (2017-0349181)

Bilag

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter, hvilken type af offentlig transport man ønsker udbygget på Nørrebro.
  2. at Lokaludvalget drøfter, hvor man mener der skal være metrostationer på Nørrebro.

Problemstilling

Man er i Københavns Kommune i gang med at diskutere, hvordan man vil udbygge den offentlige infrastruktur. Man snakker både om metroen skal udbygges, eller om der skal laves letbane eller Bus Rapid Transit (BRT) linjer. Den metrolinje man snakker om, planlægges at skulle stoppe følgende steder på Nørrebro: Bispebjerg Station, Skjolds Plads, Fredens Park og Stengade. Både letbanen og den BRT linje man foreslår ville skulle køre ned af Tagensvej, og have en række stoppesteder på Nørrebro, bl.a. Skjolds Plads, hvor man ville kunne skifte til Metrocityringen.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har diskuteret både, hvilken transportform man helst så udbygget på Nørrebro, og hvor man gerne ville have metrostationer på Nørrebro. Arbejdsgruppen mener, at hvis Nørrebro Lokaludvalg skal kunne blande sig i debatten, så skal man tage stilling til dels hvilken transportform man ønsker, og dels hvor man gerne ser, at der komme til at være metrostationer på Nørrebro.

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter, hvilken type af offentlig transport man ønsker udbygget på Nørrebro.
  2. Lokaludvalget drøfter, hvor man mener der skal være metrostationer på Nørrebro.

 

Beslutning

1. at Lokaludvalget drøftede, hvilken type af offentlig transport man ønsker udbygget på Nørrebro.

2. at Lokaludvalget drøftede, hvor man mener der skal være metrostationer på Nørrebro. Nørrebro Lokaludvalg mener at Metrostationerne skal tilpasses bedre til de byrum hvor de lægges.