9. Lokaludvalgets input til Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 (2017-0348431)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Ressource- og Affaldsplanen 2019-2024. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 og ønsker at give lokaludvalgene mulighed for at bidrage med deres lokale viden om udfordringer på området samt forslag.

Udarbejdelse af en ressourceplan er pålagt alle kommuner via lov, og skal dække al kommunens affaldshåndtering. Planen finansieres via affaldstaksten og dækker både erhvervs- og husholdningsaffald.

Deadline for input er d. 9 november 2017.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Ressource- og Affaldsplanen 2019-2024.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Ressource- og Affaldsplanen 2019-2024.