8. Udmøntning af pulje til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg på Nørrebro (2017-0349225)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget træffer beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Elmegade.
 2. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til at samtænke renoveringen med en omdannelse af Elmegade.
 3. at Lokaludvalget træffer beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Stefansgade.
 4. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til, at samtænke renoveringen med en omdannelse af Stefansgade.

Problemstilling

Københavns Kommune har afsat en pulje på 157 mio. kr. til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. På Nørrebro drejer det sig om følgende gader:

 • 6,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til genopretning af Elmegade

 • 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til genopretning af Stefansgade

 • 8,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til genopretning af Nørre Allé (Sankt Hans Torv – Tagensvej)

 • 20,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til genopretning af Rovsinggade

 • 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til genopretning af Ægirsgade

Nørrebro Lokaludvalg har tidligere fremsendt et budgetforslag for omdannelse af både Elmegade og Stefansgade, med fokus på at skabe sikre veje for de gående og cyklister.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har været i dialog med en gruppe borgere og erhvervsdrivende fra Elmegade. Denne gruppe har også været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen omkring renoveringen af Elmegade. I Elmegade skal de afsatte 6,5 mio. kr. bruges på en lovliggørelse af gaden.

Nørrebro Lokaludvalg har d. 9. oktober afholdt et borgermøde om trafikken i Stefansgade. På borgermødet udtrykte de fremmødte klart et ønske om, at der skal ske en omdannelse af gaden, dels for at mindske den gennemkørende biltrafik og dels for at få sænket farten på biltrafikken. I Stefansgade kan de afsatte 10 mio. kr. kun bruges til at genoprette vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding mm. Det vil sige, at de ikke kan bruges på at lave f.eks. vejbump eller trafikchikaner i gaden.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen vil gerne have at Nørrebro Lokaludvalg tager stilling til om man stadig støtter de tidligere fremsendte projektforslag for Elmegade og Stefansgade, og om der skal skrives en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til at projektforslagene bliver gennemført samtidig med renoveringen af gaderne.

Løsning

 1. Lokaludvalget træffer beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Elmegade.
 2. Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til at samtænke renoveringen med en omdannelse af Elmegade.
 3. Lokaludvalget træffer beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Stefansgade.
 4. Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til, at samtænke renoveringen med en omdannelse af Stefansgade.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget traf beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Elmegade.

2. at Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til at samtænke renoveringen med en omdannelse af Elmegade.

3. at Lokaludvalget traf beslutning om man stadig støtter det tidligere fremsatte forslag for omdannelse af Stefansgade.

4. at Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor man opfordrer til, at samtænke renoveringen med en omdannelse af Stefansgade.