Mødedato
24-10-2017 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden (2017-0346458)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2017-0346475)
3Oplæg: Status på beskæftigelsesprojekt og omdannelsen af Mjølnerparken (2017-0349727)
4Medlemsforslag: Støtte til projekt Familier for fred (2017-0349574)
5Støtte til cykelprojekt omkring AKB Lundtoftegade (2017-0349731)
6Medafsender på kampagne for, at få unge med flygtningebaggrud til at stemme til Kommunalvalget (2017-0346486)
7Udbygning af den kollektive trafik på Nørrebro (2017-0349181)
8Udmøntning af pulje til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg på Nørrebro (2017-0349225)
9Lokaludvalgets input til Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 (2017-0348431)
10Høring: Lundtoftegade Syd (2017-0349321)
11Høring: Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 (2017-0346838)
12Støtte til markeringen af årsdagen for Krystalnatten på den røde plads (2017-0350444)
13Naboorientering: Dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239 (2017-0356443)
14Fremtidig fordeling af puljemidlerne og proces for uddeling af puljemidler i 2018 (2017-0324930)
15Meddelelser (2017-0346532)
16Evt. (2017-0346467)