Mødedato
24-01-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2019-0016071)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0016086)
3 Valg af formandskab (2019-0016112)
4 Godkendelse af nyt logo (2019-0016033)
5 Henvendelse vedrørende anlægsloftet (2019-0016490)
6 Udpegning af medlem til parkbrugerråd for Nørrebro- og Hørsholmparken (2019-0016677)
7 Borgerinddragelse vedr. ny Biblioteksplan (2019-0016276)
8 Henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. cykelregelfolder til turister (2019-0016432)
9 Medlemsforslag: Nørrebro Lokaludvalgs værdigrundlag (2019-0016060)
10 Høring: Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer (2019-0016214)
11 Lokaludvalgets egne projekter (2019-0016726)
12 Nørrebro puljen (2019-0013596)
13 Byens Puls (2019-0015282)
14 Godkendelse af hasteansøgnigner (2019-0016256)
15 Meddelelser (2019-0016097)
16 Evt. (2019-0016101)