Mødedato
23-10-2018 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2018-0266047)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2018-0266116)
3 Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro (2018-0266142)
4 Samarbejdsmodel med Miljøpunkt Nørrebro (2018-0266313)
5 Projektforslag for landsarkivet på Nuuks Plads (2018-0266525)
6 Mødedatoer 2019 (2018-0272699)
7 Henvendelse vedr. følgegruppe for ny helhedsplan for De Gamles By (2018-0267869)
8 Eget projekt: Tænk nyt, højt og tag ansvar flyttes til 2019 (2018-0268051)
9 Eget projekt: Debat om luftforurening i København og hvordan EU spiller en rolle (2018-0274841)
10 Eget projekt: Indvielse af Elmgade (2018-0281268)
11 Borgerpanel (2018-0273138)
12 Byens Puls (2018-0268155)
13 Meddelelser (2018-0266119)
14 Evt. (2018-0266128)