3. Oplæg: Miljøpunkt Nørrebro (2019-0132598)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro til efterretning.

Problemstilling

Miljøpunkt Nørrebro orienterer om deres arbejde.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg fra Miljøpunkt Nørrebro til efterretning.