5. Assistens Kirkegård (2019-0133687)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger et medlem, der følger udviklingen af Assistens Kirkegård.

Problemstilling

Suppleant Lars Christiansen var tidligere medlem af parkbrugerrådet for Assistens Kirkegård og han har fulgt sagen om fredningen af Assistens Kirkegård. Da han ikke længere har tid til at følge udviklingen af Assistens Kirkegård ønsker han, at der udpeges en anden.

Løsning

Lokaludvalget udpeger et medlem, der følger udviklingen af Assistens Kirkegård.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Kim Christensen som det medlem, der følger udviklingen af Assistens Kirkegård med Claus Aarestup som suppleant.