4. Valg af 1. næstformand (2019-0132623)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget vælger 1. næstformand.

Problemstilling

Ea Landerholm ønsker at trække sig som 1. næstformand da hun snart flytter fra Nørrebro. Der skal derfor vælges en ny 1. næstformand.

Hvis der er mere end en kandidat til posten er valget et flertalsvalg efter Styrelsesloven § 24 - hver kandidat får 2 minutter til introducere sig selv og motivere sit kandidatur:

1. Valgrunde:
Hvis én kandidat får et flertal (mere end halvdelen) af de tilstedeværende stemmer - er vedkommende valgt.

2. Valgrunde:
Hvis der ikke er flertal for én kandidat - afholdes en ny afstemning for at se om nogen har skiftet mening.
 
Er der stadig ikke valgt én kandidat så:

3. Valgrunde:
Her deltager kun de to kandidater, der har fået flest stemmer i 2. valgrunde.

Er der stemmelighed efter 3. valgrunde - foretages der lodtrækning.

Løsning

Lokaludvalget vælger 1. næstformand.

 

Beslutning

Lokaludvalget valgte at udskyde beslutningen med valg af 1. næstformand til fremtidsseminaret i november måned.