6. Henvendelse angående grøn frivillighed i Københavns Kommune (2019-0133056)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til svar på henvendelse angående grøn frivillighed i Københavns Kommune, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

I forbindelse med Københavns Kommunes budget for 2019, nedlagde Teknik- og Miljøforvaltningen den grønne frivillighedskoordinator i forvaltningen, som har hjulpet grønne frivillighedsaktiviteter. Forvaltningen har på den baggrund afholdt dialogmøder med eksisterende grønne frivillighedsaktiviteter for at afdække deres behov og fremtidsplaner.

I forlængelse af dette har Teknik- og Miljøforvaltningen henvendt sig til lokaludvalgene og miljøpunkterne for at høre hvordan de kan understøtte den grønne frivillighed fremadrettet.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har drøftet henvendelsen. Arbejdsgruppens udkast til et svar på henvendelsen vil blive eftersendt.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til svar på henvendelse angående grøn frivillighed i Københavns Kommune, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til svar på henvendelse angående grøn frivillighed i Københavns Kommune, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.