1. Godkendelse af dagsordenen (2019-0132541)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

Afbud
Katharina Richter
Alexander Truelsen
Ea Landerholm
Flemming Jensen
Sidsel Høgh Engqvist
Alexander van Deurs
Claus Aarestrup
Ida Jensen
Mie Brandstrup
Rasmus Grønborg

Fravær uden afbud
Jacob Leth Haldorsson
Kristoffer Brinch Ladefoged
Karen Møller

Da lokaludvalget ikke var beslutningsdygtigt sendes de trufne beslutninger til skriftlig godkendelse hos det resterende udvalg.