8. Medlemmer af Parkbrugerråd for Amorparken og Fredens Park (2018-0160547)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger en repræsentant til parkbrugerråd for Amorparken og Fredens Park.

Problemstilling

Lokaludvalget er blevet bedt om at udpege et medlemmer af parkbrugerrådet for Amorparken og Fredens Park.

Amorparken og Fredens Park er fredede i henhold til Naturfredningslovens bestemmelser og med deklaration af 29.oktober 2009, og det er et krav i fredningen, at der udarbejdes udviklingsplaner for parkerne. Da den eksisterende udviklingsplans levetid udløber i 2019, skal Københavns Kommune udarbejde en ny, revideret udviklingsplan for de to parker. I forbindelse med dette arbejde ønsker Københavns Kommune at danne et parkbrugerråd, som kan bidrage til arbejdet med gode ideer og konstruktiv kritik. Parkbrugerrådet sammensættes bl.a. af høringsberettigede organisationer (i henhold til fredningen), Københavns Kommunes Grønne Råd, lokaludvalg og andre repræsentanter for parkens faste brugere.

Formålet med udviklingsplanen er at sætte rammerne for den fremtidige udvikling af parkerne, samt at fastlægge retningslinjerne for parkernes drift. Forslag til nye tiltag og ændringer af parkerne skal således fremgå af udviklingsplanen for at kunne realiseres.   

Parkbrugerrådet afholder i alt 2 møder, som forventes at ligge primo september 2018 og ultimo oktober 2018.

Løsning

Lokaludvalget udpeger en repræsentant til parkbrugerråd for Amorparken og Fredens Park.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Katharina Richter til parkbrugerråd for Amorparken og Fredens Park.