10. Eget projekt: Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro (2018-0160588)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter 15.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.

Problemstilling

Jens Villadsen og Rasmus Riley vil gerne søge om 15 000 kr. til at udbrede kendskabet til Nørrebro Lokaludvalg i den almene boligafdelinger, der ligger på Nørrebro.

Da ca. 20% af boligmassen på Nørrebro består af almene boliger, mener de at samarbejdet og kendskabet til hinanden i den almene boligsektor og Lokaludvalget er meget vigtigt. Da der i mange almene boligafdelinger er et grundfæstet velfungerende lokalt demokrati, som Lokaludvalget kan trække på i mange af de sager Lokaludvalget arbejder med.

Ved at skabe et samarbejde på tværs af almene boligorganisationer på Nørrebro, mener de, at Nørrebro som bydel og den almene boligsektor vil stå stærkere i forhandlinger med Københavns Kommune og andre samarbejdsparter. De almene boligafdelinger står ofte med fælles problemstillinger, men da der ikke er så mange formelle fora, hvor bestyrelser og beboere i den almene sektor mødes, så er det svært af få en fornuftig erfaringsudveksling.

Der er afholdt et indledende fællesmøde for alle bestyrelser i almene boligafdelinger på Nørrebro den 13. juni 2018. Herefter skal der i efteråret arrangere endnu et fælles møde, hvor afdelingsbestyrelser og Lokaludvalget bliver inviteret. Alternativt kan mødet i efteråret arrangeres som en konference med Lokaludvalget, Afdelingsbestyrelser og andre interessenter. Fælles er at møderne/konferencen skal centreres om nogle aktuelle emner, der berører os på Nørrebro, men der vil også være en del der omhandler samarbejdet med Lokaludvalget.

Løsning

Lokaludvalget afsætter 15.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.

Økonomi

Udgifter

 

Forplejning

8.000

Lokaleleje og oplægsholdere

6.000

Kontorartikler mv.

1.000

I alt

15.000

 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Undlod stemme: Bjarke Kværnø og Ea Landerholm.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget afsatte 15.000 kr. af puljemidlerne til Netværk med Almene Boligafdelinger på Nørrebro.