14. Meddelelser (2018-0156722)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

Beslutning

Sekretariatet:
Sekretariatet er lukket i juli

 

Formandskabet:
Den 15 årige som har henvendt sig til Lokaludvalget inviteres til Børne-unge arbejdsgruppemødet.  

TMF halvårs møde

Nørrebro Stationsområde paneldebat

Cykeltur med Teknik- og Miljøborgmesteren

 

Tovholdere:

Børn- og unge arbejdsgruppen:

Socialarbejdsgruppen:

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:

Byhavefestival

Bilfri søndag

Byhave 2200 status

 

Følge- og styregrupper:

 

Partikelforureningsgruppen – Sodpartikler omkring skoler og trafikknudepunkter.