4. Placering af skole på Nørrebro (2018-0156943)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om, hvor man mener en kommende skole skal placeres på Nørrebro.

Problemstilling

Der er behov for at bygge i hvert fald en ny skole på Nørrebro. Formandskabet og Børne og Unge arbejdsgruppen har været i dialog med både Børne- og Ungeforvaltningen og Børne- og Ungeudvalget omkring placeringen af skolen. Forvaltningen har indtil nu peget på, at skolen skal placeres i De Gamles By og man har også på Lokaludvalgets foranledning kigget på DSB arealet nord for Tagensvej og den gamle Hillerødgade Skole.

Formandskabet holder møde med Børne- og Ungeborgmester Jesper Christensen d. 28. juni om den kommende ny skole på Nørrebro.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om, hvor man mener en kommende skole skal placeres på Nørrebro.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og traf beslutning om, at Lokaludvalget fortsat anbefaler DSBs areal nord for Tagensvej som placering til en ny skole.