7. Input til Budget 2019 (2018-0156816)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender input til Budget 2019 udarbejdet af formandskabet.

Problemstilling

Formandskabet blev på Lokaludvalgsmødet d. 30. maj bemyndiget til at skrive et udkast til input til Budget 2019. Der er kommet input fra arbejdsgrupperne og på mødet d. 30. maj.

Formandskabet foreslår at følgende syv punkter sendes ind:

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde

  • Bispeengbuen

  • Genetablering af følgegruppe og ny helhedsplan for De Gamles By

  • Plan for offentlige toiletter for Nørrebro

  • Ny skole på Nørrebro

  • Forsøgsbydel Nørrebro

  • Udførsler af trafikplaner på Nørrebro

Løsning

Lokaludvalget godkender input til Budget 2019 udarbejdet af formandskabet.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte input til Budget 2019 udarbejdet af formandskabet med de faldende bemærkninger. Formandskabet bemyndiges til at udarbejde det endelige brev.