3. Orientering om Områdefornyelsen Nørrebro (2018-0157250)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager orientering om Områdefornyelsen Nørrebro til efterretning.

Problemstilling

På Lokaludvalgsmødet d. 30. maj rejste Lokaludvalgets medlemmer af Områdefornyelsen Nørrebros styregruppe en række bekymringer vedrørende Områdefornyelsen Nørrebro. Formandskabet og Lokaludvalgets medlemmer af styregruppen vil derfor orientere om, hvad man har gjort i forhold til de bekymringer, der blev rejst.

Løsning

Lokaludvalget tager orientering om Områdefornyelsen Nørrebro til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget diskuterede og tog orientering om Områdefornyelsen Nørrebro til efterretning. Der er planlagt et møde med Områdefornyelsens ledelse d. 27. juni.