12. Nørrebro Puljen (2018-0139365)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Lokaludvalget,

 1. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Freedom Music Festival vol. 4.
 2. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Døves Nordiske Kulturfestival.
 3. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Kort over den fredede Assistens Kirkegård.
 4. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Hjertecafé.
 5. at Lokaludvalget bevilger op til 45.000 kr. til projekt: Julebelysning Nørrebrogade
 6. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Husk Mig - De dødes Dag Festival.
 7. at Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Lys i mørket. Jule/vinter belysning i Blågårdsgade.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: Panna kreativ street fodbold  til de unge fra Mjølnerparken.
 9. at Lokaludvalget bevilger op til 42.400 kr. til projekt: VerdensKultur for børn og unge 2018.
 10. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL I KONCERTKIRKEN 2018.
 11. at Lokaludvalget bevilger op til 58.360 kr. til projekt: Lyse Nætter
 12. at Lokaludvalget bevilger op til 44.000 kr. til projekt: Forældremødet – at styrke skolehjemsamarbejdet!
 13. at Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Lokale filmiske fortællinger fra Superkilen.
 14. at Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Nej sove!
 15. at Lokaludvalget bevilger op til 28.500 kr. til projekt: Diversity Festival.
 16. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: The Community presents 3 Byer Copenhagen Jazz Festival 18.
 17. at Lokaludvalget bevilger op til 50.000 kr. til projekt: Street Society ”Multiness Sport”
 18. at Lokaludvalget bevilger op til 73.000 kr. til projekt: Nørrebros børns kultur.
 19. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Kenny Scharf på Nørrebro.
 20. at Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Sidste Omgang.
 21. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Bispeengbuens oversete potentiale - et udviklingsprojekt.
 22. at Lokaludvalget bevilger op til 50.000 kr. til projekt: Sorte Firkant Musikfestival.
 23. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: I Lys og Mørke.
 24. at Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 24 ansøgninger til Nørrebro Puljen juni 2018. Arbejdsgruppen har indstillet for 698.260 kr.

1. Freedom Music Festival vol. 4: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Gotta let It Go og KoncertKirken på 50.000 kr. Projektet foregår den 28. august til den 2. september i KoncertKirken.

Ansøger søger om støtte til at arrangere en 6 dages musikfestival, der skal hylde frihed og improviseret musik i KoncertKirken med billetsalg.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Bevillingen kan dog ikke bruges på udgifter til koncertindspilning.

2. Døves Nordiske Kulturfestival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Danske Døves Landsforbund på 40.000 kr. Projektet foregår den 2. august til den 5. august i Nørrebrohallen.

Ansøger søger om støtte til at arrangere en 4 dages festival med oplæg, debatter, workshops indenfor musik, billedkunst, scenekunst, film og sang. Festivalen henvender sig til alle - både hørende og døve. Der vil være særlige aktiviteter for unge og børn og deres familier.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Bevillingen øremærkes til udgifter vedrørende frivillige.

3. Kort over den fredede Assistens Kirkegård: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Kulturcentret ASSISTENS på 20.000 kr. Projektet foregår resten af 2018 på Assistens Kirkegård.

Ansøger søger om støtte til at få trykt en gratis turguide - på dansk og engelsk - til assistens Kirkegård samt det umiddelbare lokalområde.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

4. Hjertecafé: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Hjerteforeningen København N/NV på 18.000 kr. Projektet foregår resten af 2018.

Ansøger søger om støtte til at indrykke annoncer i Lokalavisen, så man kan gøre opmærksom på den ugentlige Hjertecafe, hvor man altid som hjertepatient eller pårørende kan få en snak om hjerteproblemer og følgerne samt høre inspirerende oplæg/foredrag.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da man mener, at Hjerteforeningen selv burde betale annoncerne. 

5. Julebelysning Nørrebrogade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro Handelsforening på 90.000 kr. Projektet foregår i december på Nørrebrogade.

Ansøger søger om støtte til at opsætte 33 lyskæder på Nørrebrogade i slutningen af november og hele december måned. 

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 45.000 kr. til projektet.

6. Husk Mig - De dødes Dag Festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CkulturA på 30.000 kr. Projektet foregår den 2. november til den 9. november på tre steder på Nørrebro, bl.a. Assistens Kirkegård.

Ansøger søger om støtte til at arrangere en festival omkring De Dødes dag på Nørrebro samt en udstilling, der er åben frem til 9. november.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

7. Lys i mørket. Jule/vinter belysning i Blågårdsgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Blågårds handelsforening på 25.000 kr. Projektet foregår i d. 1. december til 28. februar i Blågårdsgade.

Ansøger søger om støtte til at lave vinter/juleudsmykning i Blågårdsgade.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 25.000 kr. til projektet, på betingelse af at indkøbte kæder mm overdrages til Lokaludvalget, hvis foreningen ophører.

8. Panna kreativ street fodbold  til de unge fra Mjølnerparken: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den bemandende legeplads i Mimersparken på 15.000 kr. Projektet foregår i ugerne 25, 26 og 27 i Mimersparken.

Ansøger søger om støtte til at lave undervisning og workshops i Panna - kreativ streetfodbold til ca. 30 piger og drenge i Mimersparken.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.

9. VerdensKultur for børn og unge 2018: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Alverdens Børn på 55.500 kr. Projektet foregår i efteråret 2018 i VerdensKulturCentret.

Ansøger søger om støtte til at lave en række gratis workshops for skoleelever på Nørrebro, for at fremme elevernes kendskabs til fremmede kultur.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 42.400 kr. til projektet - og at Lokaludvalgets penge ikke bevilliges til trommeworkshop og BUPL-debat.

10. COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL I KONCERTKIRKEN 2018: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KoncertKirken på 20.000 kr. Projektet foregår under jazzfestivalen på Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at lave en række gratis udendørs koncerter under Jazzfestivalen.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da man vurderer at projektet har en kommerciel karakter.

11. Lyse Nætter: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Møllegades Boghandel på 58.360 kr. Projektet foregår 3 lørdage i løbet af sommeren (23.6, 4.8 og 1.9) i Møllegade.

Ansøger søger om støtte til at lave tre endags-litteraturfestivaler i Møllegade med oplæsning og musik.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 58.360 kr. til projektet.

12. Forældremødet – at styrke skolehjemsamarbejdet!: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teatret st. TV på 44.000 kr. Projektet foregår i november på Nørrebros skoler.

Ansøger søger om støtte til at lave 6-8 teaterforestillinger med efterfølgende debat på Folkeskolerne på Nørrebro omkring skolehjemsamarbejdet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 44.000 kr. til projektet på betingelse af at pengene øremærkes til Nørrebro forestillinger. Desuden opfordres ansøger til at etablere et samarbejde med Brug Folkeskolen.

13. Lokale filmiske fortællinger fra Superkilen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Råderum - mobilt kontor for samtidskunst på 40.000 kr. Projektet foregår i løbet af 2018 på og omkring den Røde Plads.

Ansøger søger om støtte til at lave et dialogskabende filmprojekt på Superkilen med kunstfotograf Charlotte Haslund-Christensen.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 40.000 kr. til projektet.

14. Nej sove!: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en række borgere på 40.000 kr. Projektet foregår fra marts til slutningen af september på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at lave en musik- og performanceforestilling for 4-8 årige. Der søges om støtte til udvikling, markedsføring, administration og diverse.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 40.000 kr. til projektet på betingelse af Lokaludvalgets bevilling kun bruges til kunsterhonorarer.

15. Diversity Festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Sammen mod racisme på 30.000 kr. Projektet foregår den 21. og den 22. september hos Mellemfolkelig Samvirke på Fælledvej.

Ansøger søger om støtte til at lave en 2-dages mangfoldigheds- og kulturfestival.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 28.500 kr. til projektet.

16. The Community presents 3 Byer Copenhagen Jazz Festival 18: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra The Community på 20.000 kr. Projektet foregår under jazzfestivalen på Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at lave en række gratis udendørs koncerter under Jazzfestivalen.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

17. Street Society ”Multiness Sport”: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Street Society på 50.000 kr. Projektet foregår resten af året i Korsgadehallen og Nørrebrohallen.

Ansøger søger om støtte til at indkøbe bl.a. redskaber og kurser, således at man kan tilbyde en kombination af sport og mindfuldness til unge, der er foreningsløse.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 50.000 kr. til projektet på betingelse af at indkøbte redskaber og udstyr mm. overdrages til Kultur N, hvis foreningen ophører.

18. Nørrebros børns kultur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FSB BO90, Kultur N, Blågårds Bibliotek på 73.000 kr. Projektet foregår resten af året på Indre Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til 26 arrangementer, hvor unge kan møde kultur, bl.a. i form af børneteater, nycirkus, rytmik, musik- og kunstworkshops med gratis adgang.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 73.000 kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøgere til fremover at søge støtte fra flere steder.

19. Kenny Scharf på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 30.000 kr. Projektet foregår fra den 11. maj til 30. juni i Griffenfeldsgade 16.

Ansøger søger om støtte til at lave et gavlmaleri malet af kunstneren Kenny Scharf.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da projektet efter Lokaludvalgets vurdering er afsluttet.

20. Sidste Omgang: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Supertanker på 30.000 kr. Projektet foregår på værtshuset Det Rene Glas i august.

Ansøger søger om støtte til at lave 6 teaterforestillinger i samarbejde med publikum på værtshuset.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

21. Bispeengbuens oversete potentiale - et udviklingsprojekt: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Platant på 40.000 kr. Projektet foregår sensommeren 2018 til foråret 2019.

Ansøger søger om støtte til at undersøge andre muligheder i og omkring Bispeengbuen, da ideen med en tunnel tilsyneladende er død.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da projektet er i modstrid med Lokaludvalgets politiske målsætninger.

22. Sorte Firkant Musikfestival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Sammenslutningen af Spillesteder på Nørrebro på 50.000 kr. Projektet foregår den 8. til den 11. november på Nørrebros Spillesteder.

Ansøger søger om støtte til at arrangere den 3. Sorte firkant Musikfestival, hvor man præsenterer en række kunstnere på Indre Nørrebros spillesteder.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 50.000 kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøgere til fremover at søge støtte fra flere steder.

23. I Lys og Mørke: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Tavse Stemmer - Missing Voices på Nørrebro på 35.000 kr. Projektet foregår i oktober/november på den bemandende legeplads i Mimersparken, Den Røde Plads og i Osramhuset.

Ansøger søger om støtte til at lave et halloween-event den 1. til den 3. november. Op til eventet søges der endvidere støtte til at arrangere en række kostume- og maskeworkshops.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

24. Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Kulturbroen Folkloric på 32.000 kr. Projektet foregår i løbet af sommeren på Den Røde Plads og i VerdensKulturCentret.

Ansøger søger om støtte til at lave en række optrædener med børnevenlig afrikansk dans, sang og trommespil.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.

Løsning

 1. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Freedom Music Festival vol. 4.
 2. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Døves Nordiske Kulturfestival.
 3. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Kort over den fredede Assistens Kirkegård.
 4. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Hjertecafé.
 5. Lokaludvalget bevilger op til 45.000 kr. til projekt: Julebelysning Nørrebrogade
 6. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Husk Mig - De dødes Dag Festival.
 7. Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Lys i mørket. Jule/vinter belysning i Blågårdsgade.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 15.000 kr. til projekt: Panna kreativ street fodbold  til de unge fra Mjølnerparken.
 9. Lokaludvalget bevilger op til 42.400 kr. til projekt: VerdensKultur for børn og unge 2018.
 10. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL I KONCERTKIRKEN 2018.
 11. Lokaludvalget bevilger op til 58.360 kr. til projekt: Lyse Nætter
 12. Lokaludvalget bevilger op til 44.000 kr. til projekt: Forældremødet – at styrke skolehjemsamarbejdet!
 13. Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Lokale filmiske fortællinger fra Superkilen.
 14. Lokaludvalget bevilger op til 40.000 kr. til projekt: Nej sove!
 15. Lokaludvalget bevilger op til 28.500 kr. til projekt: Diversity Festival.
 16. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: The Community presents 3 Byer Copenhagen Jazz Festival 18.
 17. Lokaludvalget bevilger op til 50.000 kr. til projekt: Street Society ”Multiness Sport”
 18. Lokaludvalget bevilger op til 73.000 kr. til projekt: Nørrebros børns kultur.
 19. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Kenny Scharf på Nørrebro.
 20. Lokaludvalget bevilger op til 30.000 kr. til projekt: Sidste Omgang.
 21. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Bispeengbuens oversete potentiale - et udviklingsprojekt.
 22. Lokaludvalget bevilger op til 50.000 kr. til projekt: Sorte Firkant Musikfestival.
 23. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: I Lys og Mørke.
 24. Lokaludvalget bevilger op til 25.000 kr. til projekt: Afrikansk dans sang og rytmer på Nørrebro.

Beslutning

1. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup og Nikolaj Friis-Farsøe.
Imod stemte: Ida Jensen.
Undlod at stemme: Jette Nielsen og Rasmus Riley.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Bevillingen kan ikke bruges på koncertindspilninger.

2. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Bevillingen er øremærket til udgifter vedrørende frivillige.

3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

4. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup Rasmus Riley, Nikolaj, Ida Jensen og Friis-Farsøe.
Imod stemte: Jette Nielsen.
Indstillingen blev vedtaget og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget mener at Hjerteforeningen selv burde betale annoncerne.

5. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Ea Landerholm, Ida Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller Katharina Richter og Mie Brandstrup.
Imod stemte: Alexander van Deurs, Brita Fabricius og Kim Christensen.
Undlod at stemme: Erik Brandt, Flemming Jensen, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 45.000 kr.

6. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 25.000 kr. til projektet. Der er en betingelse for tilsagnet at de indkøbte julekæder mm. overdrages til Lokaludvalget, hvis foreningen ophører eller de ikke længere bruges.

8. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 15.000 kr. til projektet.

9. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Bjarke Kværnø og Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 42.400 kr. til projektet. Bevillingen kan ikke bruges på trommeworkshop og BUPL-debat.

10. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at projektet har en kommerciel karakter.

11. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 58.360 kr. til projektet.

12. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 44.000 kr. til projektet. Bevillingen øremærkes til de forestillinger der afholdes på Nørrebro. Ansøger opfordres til at etablerer et samarbejde med Brug Folkeskolen.

13. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 40.000 kr. til projektet.

14. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Jette Nielsen og Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 40.000 kr. til projektet. Bevillingen øremærkes til kunsterhonorarer.

15. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 28.500 kr. til projektet.

16. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med en lokal forening.

17. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Alexander van Deurs, Bjarke Kværnø og Ea Landerholm
Imod stemte: Jette Nielsen, Brian Lauesen, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Ida Jensen, Jens Villadsen, Karen Møller, Mie Brandstrup og Nikolaj Friis-Farsøe.
Undlod at stemme: Jonathan Ries, Katharina Richter, Kim Christensen og Rasmus Riley.
Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer projektet mangler lokal forankring. Ansøger inviteres til et møde med Børn- og Ungearbejdsgruppen for at snakke om mulig forankring af projektet.

18. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 73.000 kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøger til fremover at søge støtte flere steder.

19. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at projektet er afsluttet.

20. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 30.000 kr. til projektet.

21. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projektet er i modstrid med Lokaludvalgets politiske målsætninger.

22. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 50.000 kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøger til fremover at søge støtte flere steder.

23. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

24. Der afstemning om indstillingen.
For stemte: Brian Lauesen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs og Ida Jensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 25.000 kr. til projektet.