Mødedato
19-08-2015 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen (2015-0184056)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2015-0184081)
3Meddelelser (2015-0184068)
4Tryk af vejledning til private fællesveje (2015-0186995)
5Projekt Sammen om Byen (2015-0184497)
6Høring: Borgmestervangen - lokalplansforslag med kommuneplanstillæg (2015-0184558)
7Høring: Konkurrenceprogram for fremtidens Sølund (2015-0184135)
8Høring: Strategiudkast for omverdensinddragelse i forbindelse med skybrudstiltag (2015-0184433)
9Høring: Strategi for bynatur i København (2015-0186494)
10Høring: Agenda 21-strategien (2015-0184371)
11Pladsen på hjørnet af Guldbergsgade og Møllegade (2015-0192286)
12Nørrebro Lokaludvalg - Budget 2016 (2015-0190093)
13Krav om lokalplan for Søllerødgade 15-19 (2015-0192147)
14Kommende høring: Fremtidens Fritidstilbud III (2015-0192312)
15Byens Puls (2015-0186436)
16Evt. (2015-0184090)