7. Intern høring: tillæg nr. 2 til lokalplan 276 ”Rovsingsgade” (2019-0161008)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om tillæg nr. 2 til lokalplan 276 ”Rovsingsgade”.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en anmodning om udarbejdelse af tillæg til lokalplan nr. 276 ”Rovsingsgade”.  

Grundejeren har anmodet forvaltningen om et nyt plangrundlag, da de ønsker at ændre anvendelse på adressen Rovsingsgade 68. Anvendelsen er i dag blandet erhverv med tilknyttet administration. Grundejer ønsker mulighed for fra 1. sal og op at indrette sin bygning med administration, der ikke nødvendigvis er tilknyttet erhvervet i stueetagen. Der vil fortsat blive stillet krav om, at der i stueetagen skal være blandet erhverv.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om tillæg nr. 2 til lokalplan 276 ”Rovsingsgade”.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. intern høring om tillæg nr. 2 til lokalplan 276 ”Rovsingsgade”.