1. Godkendelse af dagsordenen (2019-0153309)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af et ekstra punkt til dagsordenen: Intern høring: tillæg nr. 2 til lokalplan 276 ”Rovsingsgade”

 

Afbud
Ida Jensen
Karen Møller, suppleant indkaldt, men deltager ikke
Annette Bellaoui, suppleant indkaldt og deltager
Alexander van Deurs, suppleant indkaldt og deltager
Bjarke Kværnø
Nikolaj Friis-Farsøe, suppleant indkaldt, men deltager ikke
Sidsel Høgh Engqvist, suppleant indkaldt, men deltager ikke

 

Fravær uden afbud
Jacob Leth Haldorsson
Kristoffer Brinch Ladefoged

Jette Nielsen ankom kl. 17.45 under borgernes punkt.