8. Opfølgning på egne projekter (2019-0153461)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget tager præsentation af Bilfri Søndag til efterretning.
 2. at Lokaludvalget tager præsentation af Byhavefestival til efterretning.
 3. at Lokaludvalget tager præsentation af Debat arrangement om partikelforurening til efterretning.
 4. at Lokaludvalget tager præsentation af Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken – Nu Sommerfest i Nørrebroparken.
 5. at Lokaludvalget tager præsentation af Erhvervsnetværk/gademarkeder til efterretning.
 6. at Lokaludvalget tager præsentation af De tavse stemmer til efterretning.
 7. at Lokaludvalget tager præsentation af Ghetto Talks til efterretning.
 8. at Lokaludvalget tager præsentation af Fælles fortælling for Nørrebro til efterretning.
 9. at Lokaludvalget beslutter om eventuelt uforbrugte midler skal overføres til Byens Puls puljen.

Problemstilling

På Lokaludvalgsmødet d. 24. januar, blev det besluttet at der på Lokaludvalgsmødet i juni skulle laves en midtvejsevaluering af de besluttede egne projekter. Dette skulle sikre at projekterne blev gennemført. Ellers skulle de afsatte midler overføres til Byens Puls puljen.

Tovholderne på de projekter, som er ved at blive gennemført, er blevet bedt om at forberede en helt kort præsentation af det hidtidige arbejde med projektet.

Tovholderne på projekterne, hvor der mangler afklaring, er blevet bedt om at forberede en præsentation af, hvordan de vil gennemføre projektet.

 • Bilfri Søndag (ved at blive gennemført)

 • Byhavefestival (ved at blive gennemført)

 • Debat arrangement om partikelforurening (ved at blive gennemført)

 • Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken – Nu Sommerfest i Nørrebroparken (ved at blive gennemført)

 • Erhvervsnetværk/gademarkeder (ved at blive gennemført)

 • De tavse stemmer (mangler afklaring)

 • Ghetto Talks (mangler afklaring)

 • Fælles fortælling for Nørrebro (mangler afklaring)

 • Spørgeskemaundersøgelse målrettet børn og unge på Indvandrer Kvindecenteret (gennemført)

 • God tur til Bakken 2019 (gennemført)

 • Verdensmålene i spil, både på Nørrebro og i EU (gennemført)

 • Tænk nyt, højt og ta’ ansvar! (gennemført)

Løsning

 1. Lokaludvalget tager præsentation af Bilfri Søndag til efterretning.
 2. Lokaludvalget tager præsentation af Byhavefestival til efterretning.
 3. Lokaludvalget tager præsentation af Debat arrangement om partikelforurening til efterretning.
 4. Lokaludvalget tager præsentation af Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken – Nu Sommerfest i Nørrebroparken til efterretning.
 5. Lokaludvalget tager præsentation af Erhvervsnetværk/gademarkeder til efterretning.
 6. Lokaludvalget tager præsentation af De tavse stemmer til efterretning.
 7. Lokaludvalget tager præsentation af Ghetto Talks til efterretning.
 8. Lokaludvalget tager præsentation af Fælles fortælling for Nørrebro til efterretning.
 9. Lokaludvalget beslutter om eventuelt uforbrugte midler skal overføres til Byens Puls puljen.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog præsentation af Bilfri Søndag til efterretning.

2. Lokaludvalget tog præsentation af Byhavefestival til efterretning.

3. Lokaludvalget tog præsentation af Debat arrangement om partikelforurening til efterretning.

4. Lokaludvalget tog præsentation af Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken – Nu Sommerfest i Nørrebroparken.

5. Lokaludvalget tog præsentation af Erhvervsnetværk/gademarkeder til efterretning.

6. Lokaludvalget tog præsentation af De tavse stemmer til efterretning.

7. Lokaludvalget tog præsentation af Ghetto Talks til efterretning.

8. Lokaludvalget besluttede at aflyse projektet på arbejdsgruppens opfordring.

9. Lokaludvalget besluttede at 10.000kr overføres til Byens Puls puljen.