10. Byens Puls (2019-0148804)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Lokaludvalget,

 1. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Musik, fællesskab og glæde.
 2. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Tonalt Centrum - Åbningskoncert.

 3. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Sommerworkshops for børn og unge ‘MAL VÆGGEN’.
 4. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt:  Sorte Firkant Musikfestival.

 5. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Restitutions- og netværkstur.
 6. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: BENDING TIME: contemporary music from the Arab world
 7. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Netværksudvikling mellem LSDF og The Community.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Gadefest i Jægersborggade.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 8 ansøgninger til Byens Puls juni 2019. Sekretariatet har indstillet for 50.000 kr.

1. Musik, fællesskab og glæde: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra "Trioen" på 2.000 kr. Projektet foregår resten af 2019 på Plejehjemmet Sølund.

Ansøger søger om støtte til at indkøbe strenge til diverse musikinstrumenter, noder og transport i forbindelse med månedlige gratis koncerter på Plejehjemmet Sølund.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

2. Tonalt Centrum - Åbningskoncert: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Totalt Centrum på 22.589 kr. Projektet foregår d. 18. august i Koncertkirken.

Ansøgerne søger om støtte til en koncert med tonale ny musik.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

3. Sommerworkshops for børn og unge ‘MAL VÆGGEN’: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra UDTRYK på 10.000 kr. Projektet foregår i juli måned i Jægersborggade.

Ansøger søger om støtte til 8 kreative workshops i juli måned for børn. Der søges penge til materialer.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Sorte Firkant Musikfestival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Spillestedet Stengade på 10.000 kr. Projektet foregår d. 7.-9. november på Spillestedet Stengade.

Ansøger søger om støtte til en musikfestival på Indre Nørrebro, med progressiv og alternativ musik. 

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Restitutions- og netværkstur: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Grace på 10.000 kr. Projektet foregår i uge 28.

Ansøger søger om støtte til en restitutions- og netværkstur for hjemløse og frivillige i en uge i et sommerhus. Der søges penge til dækning af udgifter i forbindelse med leje, forplejning og transport.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke foregår på Nørrebro.

6.  BENDING TIME: contemporary music from the Arab world: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Sorte Firkant på 10.000 kr. Projektet foregår d. 29. september til d. 2. oktober i Koncertkirken og Alice.

Ansøger søger om støtte til en mini-musikfestival eksperimenterende unge arabiske musikere. Der søges om støtte til generelle udgifter til festivaler samt honorar til musikere.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Netværksudvikling mellem LSDF og The Community: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra The Community og Koncertkirken på 10.000 kr. Projektet foregår d. 14. juni i KoncertKirken.

Ansøgerne søger om støtte til lave en koncert med et fransk musikkollektiv i Koncertkirken med efterfølgende folkekøkken. Der søges penge til koncerten, kost, logi samt rejseudgifter.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. Gadefest i Jægersborggade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Jægersborggade Handelsforening på 10.000 kr. Projektet foregår d. 24. august i Jægersborggade.

Ansøger søger om støtte til at afholde den årlige gadefest med koncerter, gademarked og hoppeborg.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

Videre proces

 1. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Musik, fællesskab og glæde.
 2. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Tonalt Centrum - Åbningskoncert.

 3. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Sommerworkshops for børn og unge ‘MAL VÆGGEN’.
 4. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt:  Sorte Firkant Musikfestival.

 5. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Restitutions- og netværkstur.
 6. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: BENDING TIME: contemporary music from the Arab world
 7. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Netværksudvikling mellem LSDF og The Community.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Gadefest i Jægersborggade.

Beslutning

1. Indstillingen blev godkendt, og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.

2. Indstillingen blev godkendt, og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.

3. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

4. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Indstillingen blev godkendt, og ansøgningen afvises, da projektet ikke foregår på Nørrebro.

6. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.