11. Meddelelser (2019-0153318)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskab

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

 

Beslutning

Sekretariatet:
Sommerferie i juli
Flytning af sekretariat 1. august
Ida Jensen og Karen Møller udtræder.

 

Formandskabet:
Møde om Rovsinggade

 

Tovholdere:
Byrum, trafik og Miljø
Møde med arkitekter

 

Følgegrupper: