4. Input til Budget 2020 (2019-0154030)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til at skrive input til Budget 2020.

Problemstilling

Formandskabet foreslår at følgende syv punkter sendes ind, som Nørrebro Lokaludvalgs input til forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2020:

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde
  • Bispeengbuen og åbning af Ladegårds Å
  • Gennemførsel af helhedsplanen for De Gamles By og videreførsel af referencegruppen for De Gamles By
  • Forsøgsbydel Nørrebro
  • Trafiksikring af Lundtoftegade
  • Trafiksikring af krydset Guldbergsgade/Møllegade

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger formandskabet til at skrive input til Budget 2020.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til at skrive input til Budget 2020.
Der blev stillet et forslag om at fjerne ordet tunnel ifm. ønsket om Bispeengbuen.
For stemte: Jonathan Ries.
Imod stemte: Brian Lausen, Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Erik Brandt, Jens Villadsen, Jette Nielsen, John Dickov Hansen, Kim Christensen, Majbritt Svensson, Rasmus Grønborg, Mie Brandstrup og Mogens Petersen.
Forslaget blev nedstemt.